La Lliga

pit

Els voluntaris són l'actiu més important de l'entitat. El voluntariat hospitalari i el voluntariat genèric estan destinats a l'atenció als malalts i a les activitats per generar recursos.

Els voluntaris

Els voluntaris i voluntàries de la Lliga formen part d'un moviment cada cop més nombrós de persones que creuen que es pot vèncer el càncer i les seves conseqüències. En aquest sentit, la Lliga vol posar a disposició de les institucions, centres sanitaris, i població en general tot el seu saber fer com a col•lectiu i tot el seu suport i treball com a persones.

La Lliga compta entre els seus voluntaris amb psicòlegs i treballadors socials especialitzats en aquest casos i, també, grups específics de voluntàries, dones que han estat operades de càncer de mama, i que ara ajuden a aquelles que hen de passar o acaben de passar per aquesta experiència, a través de grups d'autoajuda.

L'acció del voluntariat engloba dos aspectes:

Voluntariat hospitalari
El voluntariat hospitalari es realitza en aquells hospitals on es fan tractaments oncològics. El centre oncològic de referència a la demarcació de Tarragona és l'Hospital Universitari San Joan de Reus.
El voluntariat hospitalari consisteix en el suport i acompanyament als malalts ingressats o en tractament. Les persones que realitzen el voluntariat hospitalari han rebut formació específica i estan preparades per situacions com l'acompanyament a la mort del malalt.
Anualment, les voluntàries hospitalàries donen servei a 275 malalts en els diferents centres hospitalaris on es realitzen tractaments oncològics.

Els centres on es realitza el voluntariat hospitalari són:

     Hospital Universitari Sant Joan de Reus
     Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
     Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
     Hospital Pius de Valls
     Hospital del Vendrell
     Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Aquesta atenció al malalt des d'una perspectiva solidària amb totes les connotacions que del concepte se'n deriven s'hi suma la vessant psicològica i d'integració a la família i l'entorn més immediat a través dels Grups d'Ajuda Mútua.

Voluntariat genèric

Moltes són les persones voluntàries que, sense realitzar la tasca de voluntariat hospitalari participen de forma altruista a la Lliga Contra el Càncer. Aquests voluntaris realitzen tasques d'educació a la població per aconseguir millorar les polítiques sanitàries de prevenció primària (educació per la salut) i secundària (campanyes de detecció precoç del càncer). Igualment, les delegacions compten amb voluntaris i voluntàries que duen endavant les activitats per recaptar fons per a l'entitat.

Tant la lluita contra el càncer en general com l'atenció del malalt en particular són els dos eixos principals on es desenvolupa el paper del voluntariat. La seva força i il•lusió han de permetre continuar la seva feina en les tasques que mai podran ser assumides per l'Administració. Així mateix les tasques científiques i tècniques que comporten una experiència i una dedicació constant són portades a terme per professionals.