La Lliga

tubs

La nostra finalitat no és cobrir els dèficits de l'administració pública, sinó col·laborar-hi i complementar les seves accions.

Els objectius

La finalitat de la Lliga és col•laborar amb l'administració pública i complementar les seves accions en:

     • La millora del malalt oncològic
     • Educació sanitària sobre el càncer: les seves causes i la seva prevenció
     • Suport psicosocial als malalts de càncer i a les seves famílies
     • Realització d'activitats de prevenció primària i secundària del càncer
     • Impulsar, finançar i realitzar estudis de recerca sobre el càncer
     • Efectuar i coordinar activitats de formació i docència del professionals
       sanitaris i del voluntariat
     • Promoure i donar suport a reunions científiques


Aquests objectius es duen a terme actuant coordinadament amb les institucions i els seus programes, especialment en l'àmbit sanitari i social. La Lliga pretén, com a col•lectiu, formar part del sistema de salut de Catalunya, essent instrument per als professionals de l'oncologia, els afectats per la malaltia i la població en general.

La nostra finalitat no és cobrir els dèficits de l'administració pública, sinó col•laborar-hi i complementar les seves accions.