FUNCA

metges

L'objectiu general de la LA FUNDACIÓ LLIGA PER A LA INVESTIGACIÓ I PREVENCIÓ DEL CÀNCER (FUNCA), és el de portar a terme totes les activitats de caire científic, epidemiològic i preventiu.

Què és la Funca?

LA FUNDACIÓ LLIGA PER A LA INVESTIGACIÓ I PREVENCIÓ DEL CÀNCER (FUNCA), es va crear l'any 2001 amb l'objectiu general de portar de terme totes les activitats de caire científic i preventiu que fins aleshores es feien a la pròpia Lliga.

El seu patronat està format per tres membres de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, tres membres de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) i tres membres del Servei Català de la Salut. El President del Patronat és el President del Consell d'Administració de l'HUSJR i el Vice-president el President de la Lliga.

L'equip humà de la FUNCA el formen 10 persones de forma estable entre metges, infermeres i personal tècnic i administratiu.

Les seves àrees d'actuació estan relacionades amb la recerca epidemiològica, la prevenció del càncer i l'educació sanitària.

La FUNCA és la responsable de :
     La gestió del Registre de Càncer de Tarragona.
     La coordinació Programa de Diagnòstic Precoç del Càncer de Mama
     de Tarragona.
     La coordinació del Programa de Diagnòstic Precoç del càncer de Coll Uterí
     a les comarques de Tarragona.

Més informació www.funca.cat