FUNCA

meds

L'objectiu a llarg termini del PDPCM és la reducció de la mortalitat per aquest càncer en les dones. El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones.

Programes

PROGRAMA DE DIAGNÒSTIC PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA

El PROGRAMA DE DIAGNÒSTIC PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA (PDPCM) ve ser creat pel departament de Salut l'any 1997 en resposta a un dels objectius definits al Pla de Salut de Catalunya pels anys 1996-1998.

A la demarcació de Tarragona, la gestió del PDPCM va ser encarregada, a la Lliga i posteriorment traspassada per aquesta a la FUNCA.

L'objectiu a llarga termini del PDPCM és la reducció de la mortalitat per aquest càncer en les dones. El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones, representa aproximadament un 30 % de tots el càncers que les dones pateixen, i és el que causa més mortalitat. El PDPCM també té com objectiu incrementar el nombre de dones que poden beneficiar-se d'un tractament conservador que en el cas del càncer de mama està orientat a la preservació del pit.

El PDPCM va adreçat a les dones entre 50 i 69 anys a les quals se les convida cada 2 anys a que es realitzin una mamografia.

Aquesta mamografia es realitza en un hospital proper al seu domicili i es garanteix que, en el cas que no sigui normal, el sistema sanitari posarà en marxa ràpidament els mecanismes diagnòstics i terapèutics que calguin per tal que sigui atesa el més ràpidament possible.

El PDPCM cobreix tota la demarcació de Tarragona, compta amb el suport dels principals centres sanitaris i de totes les Àrees Bàsiques de Salut.

Periòdicament tots els professionals implicats en el procés mantenen reunions per tal de unificar els mètodes, validar els resultats i compartir coneixements.


PROGRAMA DE DIAGNÒSTIC PRECOÇ DEL CÀNCER DE COLL UTERÍ

La prevenció del càncer de coll uterí es realitza actualment mitjançant citologies vaginals periòdiques.
Actualment es considera que d'interval entre citologies, una vegada les dues anteriors han estat normals, és de tres anys.

L'objectiu principal del Programa és que totes les dones de més de 25 anys es facin la citologia cada tres anys.

Des de la FUNCA es dóna suport a tots els centres que realitzen aquesta tècnica diagnòstica a la demarcació de Tarragona segons les seves necessitats.