Consells de salut

pit

Aquest cāncer es pot curar. Perō per prevenir mals majors,cal descobrir-lo a temps i comenįar el tractament immediatament.

Diagnōstic precoį cāncer de mama

El càncer de mama és el càncer més freqüent entre les dones de 50 a 69 anys. En aquest grup d'edat s'ha demostrat que la realització de mamografies cada dos anys augmenta en un 30 % els casos de curació cosa que, de moment, no s'ha observat en altres edats.

Aquest càncer es pot curar. Però per prevenir mals majors,cal descobrir-lo a temps i començar el tractament immediatament.

La realització de la mamografies és actualment la manera més fiable per descobrir indicis de càncer a les mames. Quasi sempre confirma que no hi ha cap anomalia. Altres cops detecta alguna alteració i llavors cal fer alguna prova més. En aquests caos, es descarta l'existència de la malaltia en la gran majoria de vegades. Solament en molt pocs casos es troba un càncer i llavors és millor saber-ho i guanyar un temps decisiu per al tractament i la curació.

El programa de cribratge de càncer de mama de Tarragona - Tortosa es porta a terme pel CatSalut (Servei Català de Salut) amb la col·laboració de la Fundació Lliga per la Investigació i la Prevenció del Càncer (FUNCA) i dels hospitals, centres d'atenció primària i centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva de la demarcació. Aquest Programa realitza mamografies gratuïtes a totes les dones de 50 a 69 anys.
Quan rebi la carta amb la citació per fer-se la mamografia, no hi falti.

Més informació al telèfon: 977 362 800