Consells de salut

alcohol i cancer

Els efectes negatius de l'alcohol superen els positius.

Alcohol, una causa de cāncer

Coses que cal saber

• L'alcohol que és consumit pels humans és l'etanol que es metabolitza sobretot al fetge transformant-se en acetaldehid.

• Una unitat estàndard correspon a 10 grams d'etanol pur. Això equival a una copa de vi (95-115 mil•lilitres), una gerra de cervesa (300-400 mil•lilitres) o una copeta de licor (30-35 mil•lilitres), depenent de la graduació de cada beguda.

• La mitjana mundial de consum oficial d'alcohol en els adults és d'uns 4 litres a l'any que equival a 9 grams per dia. Aquest consum és molt variable; mentre que en alguns països el consum s'acosta a zero, en d'altres com alguns països del sud i del centre d'Europa supera els 12 litres anuals.

• L'alcohol augmenta el risc de patir, entre altres, alteracions com hipertensió, gastritis, depressió i altres trastorns mentals, pancreatitis, cirrosi i diversos efectes adversos en els fetus de les dones embarassades.

• També és causa d'accidents al treball, a les carreteres i a la casa, així com de lesions per violència.

• El cos humà no necessita cap aportació d'alcohol.


Els càncers associats a l'alcohol

• El 1988, l'Organització Mundial de la Salut va incloure l'etanol de l'alcohol a la llista de substàncies carcinògenes i el 2007 va confirmar la seva relació amb els càncers de la cavitat oral, la faringe, la laringe, l'esòfag, el fetge, el còlon, el recte i la mama.

• En general, el risc de càncer està relacionat amb la quantitat d'alcohol consumit cada dia.

• Els càncers de la cavitat oral, la faringe, la laringe i l'esòfag són els més fortament associats a l'alcohol. En els fumadors el risc és molt més elevat.

• El càncer de fetge està fortament lligat a l'alcohol en els bevedors importants. En alguns països europeus podria ser la principal causa d'aquest càncer.

• El consum d'alcohol provoca un increment moderat del risc de càncer de mama en dones, tant en les fumadores com en les no fumadores. El seu risc augmenta un 7% per cada unitat estàndard d'alcohol ingerida per dia respecte al risc de les no bevedores. Donada l'alta incidència d'aquest càncer, l'alcohol provoca més càncers de mama que de qualsevol altre tipus de càncer en les dones.

• El consum d'alcohol també podria estar associat un major risc de patir càncer de pulmó.

 

Consells

1. Vigila. L'alcohol és una droga que crea addicció.

2. Evita l'alcohol si vols minimitzar el risc de càncer i altres malalties cròniques. El consum moderat d'alcohol pot reduir el risc de malaltia coronària, però pel que fa al càncer no hi ha cap quantitat segura.

3. Si no vols evitar el consum, recorda que la quantitat màxima recomanada és:
- Dues unitats estàndard en els homes
- Una unitat estàndard en les dones

 

Coses a tenir en compte

• Hi ha persones que per qüestions genètiques són menys susceptibles a l'alcohol que d'altres. Fins i tot en aquestes persones l'alcohol causa càncer, d'aquí la importància de controlar-lo.

• L'alcohol és un dels factors de risc modificables del càncer de mama més importants. Cal que les dones coneguin quin nivell de consum no comporta un increment excessiu del risc de patir aquest càncer.

• Diversos estudis suggereixen que el consum moderat d'alcohol (fins a dues unitats dia) redueix el risc de malaltia isquèmica coronària i accident cerebrovascular isquèmic. Tanmateix, a dosis superiors a les màximes recomanades, els efectes negatius de l'alcohol superen clarament els positius.

• L'Organització Mundial de la Salut va estimar que, tenint en compte el balanç entre les morts provocades i evitades per l'alcohol, aquest va provocar la mort de 1.804.000 persones l'any 2000 (un 3,2% de totes les morts d'aquell any).


Recorda

• Potser que una quantitat petita d'alcohol presa regularment protegeixi contra la malaltia cardíaca però també és molt fàcil que, en ser una droga, no ens adonem i aquesta quantitat arribi a ser massa gran.

• No oblidem que els efectes negatius de l'alcohol superen els positius.