Grups d'Ajuda Mútua

mans

Grups d'ajuda mútua

La Lliga compta amb varis Grups d'Ajuda Mútua (GAM) integrats per persones que estan diagnosticades d'un càncer o que l'han superat.

Què són els Grups d'Ajuda Mútua (GAM)?

La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre promou la creació de Grups d'Ajuda Mútua (GAM), en el seu inici per a dones amb càncer de mama. En l'actualitat s'hi han afegit malalts d'altres patologies i s'ha creat un grup específic per a malalts amb ostomies.

Els GAM de la Lliga es troben distribuïts per tota la demarcació per tal de poder arribar fer-los accessibles als malalts oncològics de tot el territori de la demarcació de Tarragona.

Participar en els GAM és positiu per a les dones amb càncer de mama que volen expressar com se senten després del diagnòstic de la malaltia, conèixer altres dones que estan en la seva situació i compartir els problemes físics i psicològics per poder saber com es poden afrontar. De la mateixa manera, es posen en comú els neguits, les pors i es comparteixen els problemes amb malalts oncològics d'altres patologies, a més de la mamària.

Amb els GAM es pot aconseguir reduir els sentiments de sol•litud que poden aparèixer durant el procés del tractament mèdic en les dones amb càncer de mama i en malalts oncològics d'altres patologies i aprendre com encarar millor la seva malaltia en les seves diferents fases.

A més, els GAM aporten informació i, cada vegada que es reuneixen, es parla de termes elegits pels seus integrants. Cada cop es tracta un tema diferents sempre dirigit per un professional en el camp de la medicina, psicologia, infermeria, dietètica etc., els quals ofereixen el seu suport i coneixement tècnic.

Les persones encarregades de liderar aquests grups són dones afectades de càncer de mama o malalts oncològics que realitzen aquesta tasca voluntàriament, sempre després d'haver rebut un preparació específica mitjançant cursos de formació que imparteix la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.