Delegacions

A través de les Delegacions Locals podem arribar a tota la demarcació de Tarragona.

La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre té com objectiu principal controlar el càncer a la població de les comarques de Tarragona. Per aconseguir aquest objectiu la Lliga desenvolupa una sèrie d'activitats, com ara, la investigació, la prevenció, el diagnòstic precoç, el suport als malalts i les seves famílies i l'educació sanitària, entre d'altres.

Entre les funcions de les Delegacions Locals hi ha la difusió de qüestions al voltant del càncer i les seves possibilitats de prevenció i tractament així com la realització d'activitats i desenvolupament dels serveis que la Lliga ofereix. La Lliga, a través d'aquestes Delegacions pot arribar a tota la demarcació de Tarragona per tal de donar a conèixer tots els avenços en investigació i prevenció sobre el càncer, és per això que el nostre objectiu principal és poder tenir una delegació de la Lliga a tots els municipis de Tarragona.

Les Delegacions Locals també poden fer de pont entre persones del municipi que necessiten l'ajut de la Lliga i la pròpia entitat per tal que aquesta ofereixi el servei que es necessita sempre que estigui a l'abast de l'entitat.

Per realitzar totes aquestes tasques la Lliga contra el Càncer necessita recursos econòmics. El finançament d'aquestes activitats té múltiples vies, entre les quals hi ha els recursos que aconsegueixen les 122 Delegacions locals que la Lliga disposa a la demarcació de Tarragona. Per aconseguir aquests recursos les nostres delegacions organitzen acaptes, fires, sopars i actes lúdics a benefici de la nostra entitat.